Tuesday, July 17, 2018

Chính sách vận chuyển, giao nhận, cài đặt tại pupam.com

1. Chính sách vận chuyển & giao nhận
Sản phẩm vật lý: Pupam sẽ giao hàng hóa đên quý khách hàng thông qua bên vận chuyển thứ 3 hoặc sẽ do bộ phận vận chuyển Pupam phụ trách.
Sản phẩm phi vật lý: Pupam sẽ chuyển thông tin, dữ liệu thông qua email

Tất cả quá trình giao nhận sẽ được báo cáo và thông tin đến khách hàng và có lưu chứng từ(bản cứng hoặc bản mềm) để tra soát đối chiếu tại Pupam. Thời gian lưu trữ trong vòng 6 tháng kể từ khi hoàn thành việc giao hàng.

2. Chính sách cài đặt
Khách hàng cá nhân: Pupam hỗ trợ khách hàng cài đặt dịch vụ thông qua các dịch vụ Remote online đối với các khách hàng là cá nhân.
Khách hàng doanh nghiệp: tùy theo điều kiện thực tế Pupam sẽ hỗ trợ khách hàng cài đặt thông qua các ứng dụng Remote Control hoặc cài đặt trực tiếp tại trụ sở công ty.

Tuesday, July 17, 2018

Chính sách vận chuyển, giao nhận, cài đặt tại pupam.com

1. Chính sách vận chuyển & giao nhận
Sản phẩm vật lý: Pupam sẽ giao hàng hóa đên quý khách hàng thông qua bên vận chuyển thứ 3 hoặc sẽ do bộ phận vận chuyển Pupam phụ trách.
Sản phẩm phi vật lý: Pupam sẽ chuyển thông tin, dữ liệu thông qua email

Tất cả quá trình giao nhận sẽ được báo cáo và thông tin đến khách hàng và có lưu chứng từ(bản cứng hoặc bản mềm) để tra soát đối chiếu tại Pupam. Thời gian lưu trữ trong vòng 6 tháng kể từ khi hoàn thành việc giao hàng.

2. Chính sách cài đặt
Khách hàng cá nhân: Pupam hỗ trợ khách hàng cài đặt dịch vụ thông qua các dịch vụ Remote online đối với các khách hàng là cá nhân.
Khách hàng doanh nghiệp: tùy theo điều kiện thực tế Pupam sẽ hỗ trợ khách hàng cài đặt thông qua các ứng dụng Remote Control hoặc cài đặt trực tiếp tại trụ sở công ty.