Friday, March 1, 2019

Thông báo thay đổi chính sách giá G Suite từ ngày 01/04/2019

Hơn 10 năm kể từ khi chúng tôi giới thiệu Gmail và G Suite, đã đồng hành với hơn 4 triệu doanh nghiệp dùng trên thế giới. Chúng tôi muốn thông báo về việc thay đổi phí dịch vụ G Suite nhằm bổ sung thêm nhiều tính năng mới hơn so với thời điểm trước.

Kể từ ngày 02/04/2019, chính sách phí dịch vụ G Suite sẽ thay đổi cụ thể:
 • G Suite Basic phí sẽ nâng từ 5$/user/tháng lên 6$/user/tháng và chính sách thanh toán 1 năm vẫn được ưu đãi 2 tháng so với thanh toán theo tháng: 60$/user/năm.
 • G Suite Business phí sẽ nâng từ 10$/user/tháng lên 12$/user/tháng và vẫn không có chính sách phí đặc biệt dành cho gói theo năm
 • G Suite Enterprise vẫn giữ nguyên phí.
Đối với các nước đang phát triển như: Việt Nam, Thái Lan, Philipines,… trước đây được hỗ trợ phí cho gói G Suite Basic nhưng cũng có sự thay đổi sau đợt điều chỉnh này, cụ thể:
 • G Suite Basic: 3$/user/tháng thành 4.2$/user/tháng và 42$/user/năm – thay đổi mức hỗ trợ từ 40% còn 30% so với chính sách phí G Suite chung.
 • G Suite Business từ không hỗ trợ sẽ được hỗ trợ 15%, phí chính thức sẽ là 10,2$/user/tháng. Phí theo năm 122.4$/user/năm.
 • G Suite Enterprise không áp dụng chính sách hỗ trợ cho các nước đang phát triển.
Các khách hàng sẽ nhận được thông báo trước ngày 28/02/2019 và đối với các khách hàng mua qua Nhà Bán Lại (Reseller) như Việt Nis(Pupam) sẽ nhận được thông báo cụ thể cho từng trường hợp.
Hãy cân nhắc vấn đề gia hạn sớm hơn so với thời hạn để tối ưu chi phí của bạn cho năm tiếp theo.

Friday, March 1, 2019

Thông báo thay đổi chính sách giá G Suite từ ngày 01/04/2019

Hơn 10 năm kể từ khi chúng tôi giới thiệu Gmail và G Suite, đã đồng hành với hơn 4 triệu doanh nghiệp dùng trên thế giới. Chúng tôi muốn thông báo về việc thay đổi phí dịch vụ G Suite nhằm bổ sung thêm nhiều tính năng mới hơn so với thời điểm trước.

Kể từ ngày 02/04/2019, chính sách phí dịch vụ G Suite sẽ thay đổi cụ thể:
 • G Suite Basic phí sẽ nâng từ 5$/user/tháng lên 6$/user/tháng và chính sách thanh toán 1 năm vẫn được ưu đãi 2 tháng so với thanh toán theo tháng: 60$/user/năm.
 • G Suite Business phí sẽ nâng từ 10$/user/tháng lên 12$/user/tháng và vẫn không có chính sách phí đặc biệt dành cho gói theo năm
 • G Suite Enterprise vẫn giữ nguyên phí.
Đối với các nước đang phát triển như: Việt Nam, Thái Lan, Philipines,… trước đây được hỗ trợ phí cho gói G Suite Basic nhưng cũng có sự thay đổi sau đợt điều chỉnh này, cụ thể:
 • G Suite Basic: 3$/user/tháng thành 4.2$/user/tháng và 42$/user/năm – thay đổi mức hỗ trợ từ 40% còn 30% so với chính sách phí G Suite chung.
 • G Suite Business từ không hỗ trợ sẽ được hỗ trợ 15%, phí chính thức sẽ là 10,2$/user/tháng. Phí theo năm 122.4$/user/năm.
 • G Suite Enterprise không áp dụng chính sách hỗ trợ cho các nước đang phát triển.
Các khách hàng sẽ nhận được thông báo trước ngày 28/02/2019 và đối với các khách hàng mua qua Nhà Bán Lại (Reseller) như Việt Nis(Pupam) sẽ nhận được thông báo cụ thể cho từng trường hợp.
Hãy cân nhắc vấn đề gia hạn sớm hơn so với thời hạn để tối ưu chi phí của bạn cho năm tiếp theo.